Kontakt

Har du frågor om musiker.nu får du gärna maila på adressen support@musiker.nu

Om musiker.nu

musiker.nu drivs sedan 1997 av Johan Ekenberg, kontrabasist och programmerare/systemadministratör i Göteborg. Stämledare i GöteborgsOperans orkester sedan 1996. Konsult inom programmering av webbrelaterade system (Linuxservrar, databaser, mailservrar, säkerhet osv) sedan samma tid.

I sin ursprungliga version erbjöd musiker.nu gratis e-postadress @musiker.nu med vidarebefordran till valfri mottagaradress. På den tiden (1990-tal) var det en efterfrågad funktion eftersom e-postadresser normalt var knutna till internetleverantören och dessutom oftast med krångliga och opersonliga namn. Bytte man internetleverantör måste man också byta e-postadress. Med en vidarebefordran från @musiker.nu kunde detta problem lösas och man behöll sin musiker-adress oberoende av internetleverantör.

Som utveckling av gratis e-postadress fanns också ett webkonto där man kunde skapa websida kopplad till musiker.nu.

Det fanns många storslagna planer (diskussionsforum, spelningsförmedling, hitta-musiker-nära-dig via klick på karta osv) som låter naturliga idag men som var nästan science-fiction på 90-talet. Tyvärr räckte inte tiden till, Johan fick för många andra attraktiva uppdrag inom programmering och utvecklingen av musiker.nu stannade upp.

Gratis vidarebefordran av e-post fortsatte att vara populärt och det registrerades som mest över 11 000 e-postadresser @musiker.nu. Tekniken blev dock med tiden föråldrad vilket medförde att skräppost läckte in i systemet och gjorde det instabilt.

Våren 2019 stängdes musiker.nu ner för omarbetning. Nya servrar, ny teknik. Inaktiva e-postadresser rensades bort. Våren 2020 gjordes kvarvarande adresser om till riktiga e-postkonton.