Kontakt

Har du frågor eller kommentarer om musiker.nu får du gärna maila mig på adressen support@musiker.nu

Om musiker.nu

musiker.nu drivs sedan 1997 av Johan Ekenberg, kontrabasist och data-programmerare i Göteborg. Stämledare i GöteborgsOperans orkester sedan 1996. Konsult inom programmering av webbrelaterade system (Linuxservrar, databaser, mailservrar, säkerhet osv) sedan samma tid.

I sin ursprungliga version erbjöd musiker.nu gratis e-postadress @musiker.nu med vidarebefordran till valfri mottagaradress. På den tiden (1990-tal) var det en efterfrågad funktion eftersom e-postadresser normalt var knutna till internetleverantören och dessutom oftast med krångliga och opersonliga namn. Bytte man internetleverantör måste man också byta e-postadress. Med en vidarebefordran från @musiker.nu kunde detta problem lösas och man behöll sin musiker-adress oberoende av internetleverantör.

Som utveckling av gratis e-postadress fanns också ett webkonto där man kunde skapa websida kopplad till musiker.nu.

Jag hade många storslagna planer (diskussionsforum, spelningsförmedling, hitta-musiker-nära-dig via klick på karta osv) som låter naturliga idag men som var nästan science-fiction på 90-talet. Tyvärr räckte inte tiden till, jag fick för många andra attraktiva uppdrag inom programmering och utvecklingen av musiker.nu stannade upp.

Gratis vidarebefordran av e-post fortsatte dock att vara populärt och det registrerades som mest över 11 000 e-postadresser @musiker.nu. Tekniken blev med tiden föråldrad och det medförde att en hel del spam läckte in i systemet och gjorde det instabilt.

Våren 2019 stängde jag ner musiker.nu för omarbetning. Nya servrar, ny teknik. Alla e-postkonton inaktiverades men finns kvar i systemet. Användare är välkomna att återaktivera sina e-postadresser och övriga (ogiltiga, övergivna) adresser rensas bort.

Så länge det är tekniskt möjligt och till nytta för användarna kommer jag att behålla tjänsten för vidarebefordran av e-post öppen och gratis.