musiker.nu

startar om!

Kort info

Om du tidigare haft e-postadress via musiker.nu så vet du att tjänsten varit instabil eller otillgänglig en längre tid. För att lösa problemen har tjänsten gjorts om på nytt. Logga in och återaktivera din e-postadress här!

Längre info

Tjänsten med gratis vidarebefordran av e-postadress hos musiker.nu startade 1997. Som mest var där över 11 000 e-postadresser registrerade i systemet! Genom åren har tekniken utvecklats men musiker.nu har inte hängt med. Detta har resulterat i mycket spam via domännamnet, vilket i sin tur orsakat driftstörningar på tjänsten. Med ny teknik går detta att lösa.

En ny tjänst finns nu på plats. Ny teknik, nya servrar. Alla tidigare e-postadresser finns kvar i systemet men är inaktiverade. Vill du fortsätta använda din adress måste du alltså logga in och återaktivera den.

När tjänsten testats och befintliga användare fått möjlighet att återaktivera sina konton kommer jag även att öppna för registrering av nya konton. Läs mer om historiken och planerna för framtiden